Jeg er køn – samtaleoplæg i juniorklubber

DKK 0,00

I kristent børne- og juniorarbejde ønsker vi at videregive sunde værdier til børn og juniorer, der gør dem i stand til at møde livets mange udfordringer og glæder med nysgerrighed, selvværd og frimodighed.

Det gælder ikke mindst ift. deres krop, seksualitet og kønsidentitet i en tid, hvor rammer og grænser udviskes mere og mere i samfundet
og lægges over til den enkelte at definere.

Derfor ønsker vi at sætte emnet på dagsordenen i klub og kirke, sammen med børn og juniorer. Med denne udgivelse vil vi gerne bidrage til, at du som ansvarlig leder, kan hjælpe dem til at forholde sig til deres seksualitet og kønsidentitet – også ud fra Bibelens ord.

Materialet kan downloades helt gratis her.

Kategori:

Beskrivelse

Klik her for at downloade materialet helt gratis.

Målgruppe: Børneklubber (4. – 6. klasse)

Materialet indeholder 4 temaer:
1. Skabt i Guds billede
2. Skabt som mand og kvinde
3. Pas på dig selv og andre
4. Mig og min familie

Materialet er en videreudvikling af ”Jeg er køn” til brug i skoler og udviklet i samarbejde mellem IMU, DFS, IM Familiearbejde, BUO og LMBU.

Du kunne også være interesseret i...